0 投票
462 浏览
分类:中学其它科目 | 用户: (-460 分) 2 5 5
重新分类 用户:
Bagaimanakah tindakan yang boleh kita lakukan untuk mencontohi kejayaan masyarakat Tamadun Rom? Beri pendapat anda. (6m) (sejarah tingkatan 1)
已关闭

4 个回答

0 投票
用户: (34,530 分) 26 32 34
采纳于 用户:
 
已采纳

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang seni bina untuk membina bangunan atau binaan yang cantik dan unik 

​​​2. Menguasai ilmu geometri dan matematik

3. Memilih pemimpin yang berwibawa dan berpandangan jauh

4. Mendapatkan kepakaran dari negara luar

5. Menyediakan kursus seni bina di institusi tinggi

6. Mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif yang boleh memikirkan pelbagai ciptaan baru

7. Mendapatkan sokongan daripada syarikat swasta


7选6

+1 投票
用户: (42,110 分) 31 67 69
Mempelajari dan mengaplikasikan prinsip-prinsip kebijaksanaan yang diamalkan oleh masyarakat Rom, seperti disiplin, ketegasan, dan kebertanggungjawaban.
0 投票
用户: (1,640 分) 1 2 2
Pada pendapat saya, antara tindakan yang boleh kita lakukan untuk mencontohi kejayaan masyarakat Tamadun Rom ialah:-

F1 Pemerintahan stabil - demokrasi

F2 Perundangan adil - Hukum Kanun 12

F3 Ekonomi maju

F4 Pertanian

F5 Perdagangan

F6 Perusahaaan

F7 Pendidikan

F8 Sains Teknologi

F9 Seni bina maju

F10 Mana-mana jawapan munasabah
0 投票
用户: (11,410 分) 16 27 28
Pada pendapat saya, tindakan yang boleh kita lakukan untuk mencontohi kejayaan masyarakat Tamadun Rom ialah pihak kerajaan harus menggunakan wang untuk pembangunan industri pembinaan. Seterusnya, pihak kerajaan perlu menggalakkan rakyat belajar dan bekerja dalam bidang pembinaan. Jadi, negara kita akan ada lebih banyak orang yang mahir dalam bidang pembinaan. Di samping itu, pihak kerajaan harus menggunakan teknologi untuk mengembangkan bidang pembinaan. Tambahan pula, pihak kerajaan harus menggunakan sumber alam untuk membina bangunan yang lebih kukuh dan berguna. Oleh itu, bangunan boleh kekal beberapa zaman.
“eWenda e问答”是一个专为马来西亚华裔生所建立的学业疑问问答平台。学生可以在这里免费发表提问并得到解答。
...