+1 投票
616 浏览
分类:中学马来文 | 用户: (1,640 分) 1 2 2
已关闭 用户:

Pemimpin hendaklah menjalankan tanggungjawab dengan amanah. 

Pada pendapat anda, mengapakah seorang pemimpin negara perlu amanah?

问题关闭原因: 关闭

4 个回答

+1 投票
用户: (42,110 分) 31 67 69
Seorang pemimpin negara perlu amanah kerana tanggungjawab mereka sangat besar dan mempengaruhi banyak orang. Sebagai pemimpin, mereka dipercayakan dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Oleh itu, mereka harus memastikan bahawa tindakan mereka selaras dengan kepentingan dan aspirasi rakyat serta negara.
0 投票
用户: (18,410 分) 54 177 178
Pada pendapat saya,seorang pemimpin negara perlu amanah kerana boleh menbantu dia urus sesuatu negara.
0 投票
用户: (-460 分) 2 5 5

Pada pendapat saya, seorang pemimpin negara juga perlu amanah serta bertanggungjawab dengan tidak sekali-kali mengkhianati janji dan polisi mereka kerana tindakan itu akan memberi kesan dan menyebabkan mudarat kepada rakyat.Selain itu, pemimpin negara perlu amanah untuk menbantu dia urus sesuatu negara.

0 投票
用户: (11,410 分) 16 27 28
Pada pendapat saya, seorang pemimpin negara perlu amanah kerana pemimpin yang amanah boleh memajukan negara. Selain itu, pemimpin yang amanah akan meningkatkan ekonomi negara. Seterusnya, pemimpin yang amanah akan menjaga kebajikan dan keselamatan rakyat. Di samping itu, pemimpin yang amanah akan memupuk perpaduan negara. Jadi, negara akan menjadi gemilang.
“eWenda e问答”是一个专为马来西亚华裔生所建立的学业疑问问答平台。学生可以在这里免费发表提问并得到解答。
...