0 投票
223 浏览
分类:中学马来文 | 用户: (190 分) 1 4 4
用户: (64,030 分) 87 191 201
可以关闭了

1个回答

0 投票
用户: (4,720 分) 1 9 21

Cara Mengamalkan Gaya Hidup Sihat

      Gaya hidup sihat kerap menjadi bahan perbincangan dalam kalangan masyarakat negara kita. Gaya hidup sihat sering diperkatakan kerana gaya hidup sihat boleh memberi pelbagai kebaikan dalam kehidupan kita. Pada pendapat saya, gaya hidup sihat tidak boleh dipandang ringan Oleh rakyat Malaysia. Persoalannya, apakah Yangkah-langkah mengamalkan gaya hidup sihat?

      Pertama sekali, ibu bapa mesti menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan orang yang terdekat dengan anak-anak. Ibu bapa harus memupuk minat anak-anak terhadap aktiviti bersukan. Sebagai contoh, ibu bapa boleh membawa anak- anak berjoging, di taman pada setiap hujung minggu. Oleh itu, suri teladan yang baik mesti dijadikan oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka. 

      Selain itu, pihak kerajaan hendak mengadakan pelbagai aktiviti yang berkaitan aktiviti sukan kepada raykat. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan mempunyai modal yang mencukupi untuk mengadakan aktiviti sukan. Contohnya, pihak kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran tentang kepentingan gaya hidup sihat kepada rakyat. Ekoran itu, pelbagai aktiviti yang berkaitan aktivit sukan harus diadakan oleh pihak kerajaan kepada rakyat Malaysia. 

      Di samping itu, pihak kerajaan hendak mengadakan pelbagai aktiviti yang berkaitan aktiviti sukan kepada rakyat. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan mempunyai modal yang secukupi untuk mengadakan aktiviti sukan. Contohnya, pihak kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran tentang kepentingan gaya hidup sihat kepada rakyat. Ekoran itu, pelbagai aktiviti yang berkaitan aktiviti sukan harus diadakan oleh pihak kerajaan kepada rakyat Malaysia. 

      Akhir sekali, media massa harus menyebarkan informasi tentang aktiviti sukan kepada masyarakat. Hal ini demikian kerana media massa merupakan salah satu saluran yang berkesan untuk menyebarkan maklumat. Sebagai contoh, media elektronik seperti televisyen dan radio boleh menyiarkan rancangan tentang Kebaikan bersukan. Oleh itu, informasi tentang aktiviti sukan harus disebarkan deh media massa kepada masyarakat. 

      Kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat banyak cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Oleh itu, semua pihak haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk mengamalkan gaya hidup sihat bersama-sama. Berdasarkan Peribahasa Melayu, badan sihat, otak cerdas. Dengan diharapkan bahawa masalah ini dapat dipupuk supaya badan kita menjadi sihat.

用户: (4,720 分) 1 9 21
粗体字是isi utama
“eWenda e问答”是一个专为马来西亚华裔生所建立的学业疑问问答平台。学生可以在这里免费发表提问并得到解答。
...