0 投票
24 浏览
分类:其它 | 用户:

1个回答

0 投票
用户: (8,880 分)
Asoka mengukuhkan pentadbiran negara dengan menggunakan bentuk perluasan kuasa fizikal. Asoka berusaha menguasai Kalinga. Akhirnya, Kalinga berjaya dikuasai, namun jumlah nyawa yang terkorban besar. Keadaan ini memberikan kesedaran kepada Asoka. Selepas itu, Asoka mengukuhkan pentadbiran dengan bentuk perluasan kuasa agama. Asoka menghentikan seberang usaha perluasan kuasa secara fizikal. Asoka menumpukan kepada perkembangan agama Buddha. Asoka mengukir peraturan dan undang-undang pada tiang batu yang terletak di kawasan strategik. Tiang ini dikenali sebagai Tiang Asoka.
“eWenda e问答”是一个专为马来西亚华裔生所建立的学业疑问问答平台。学生可以在这里免费发表提问并得到解答。
...